Kirjastopalvelu

Rekisteriseloste

 
 

tietosuojaseloste

Tämä on Suomen kirjastopalvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.08.2018.
 
1. Rekisterinpitäjä
Suomen kirjastopalvelu Oy (y-tunnus 0110020-6)
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Talousjohtaja Markku Takkunen
tietosuoja@kirjastopalvelu.fi
 
3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kirjastopalvelun tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi ja markkinoimiseksi nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.
 
5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.
 
8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on rajatulla ryhmällä Kirjastopalvelun työntekijöistä.
 
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä tietosuoja@kirjastopalvelu.fi.
 
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan.